Disclaimer

Onlineregistratie.nu besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Onlineregistratie.nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Onlineregistratie.nu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Onlineregistratie.nu of door u aan Onlineregistratie.nu door middel van een website van Onlineregistratie.nu of anderszins langs elektronische weg. Ook aanvaardt Onlineregistratie.nu geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Onlineregistratie.nu via deze website of anderszins langs elektronische weg. Onlineregistratie.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en aanvaardt aldus geen aansprakelijkheid voor welke schade ook die in verband hiermee wordt geleden.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Onlineregistratie.nu garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.