Privacy

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van Onlineregistratie.nu zoals Onlineregistratie en andere door Onlineregistratie in het kader van dit registratieplatform geëxploiteerde websites ("Onlineregistratie") te laten werken en om de veilige registratie via Onlineregistratie te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder).

Onlineregistratie.nu, De Wide Hoeke 12, 9022 AX te Mantgum is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Cookies
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst)op sommige van onze webpagina’s. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:
  • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies;
  • We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
  • Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

Verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar Onlineregistratie;
  • van beheerders verzamelen wij de bedrijfsnaam, NAW-gegevens, de wijze waarop de contactpersoon wenst te worden aangesproken (Dhr./Mevr.), telefoonnummer en e-mailadres;
  • van bezoekers die zich registreren voor een evenement, verzamelen en verwerken wij (indien aangegeven door de beheerder van de registratiepagina) NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de wijze waarop de registrant wenst te worden aangesproken (Dhr./Mevr.).

Toegang, Wijzigen en Verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de 'Mijn gegevens' pagina onder 'Beheer'. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met onlineregistratie.nu op info@onlineregistratie.nu voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op Onlineregistratie.nu, tenzij Onlineregistratie.nu op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.


Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor registratie van en voor evenementen op www.onlineregistratie.nu;
  • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
  • het innen van vergoedingen;
  • het informeren van gebruikers over diensten en updates;

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Gebruik van informatie van Onlineregistratie.nu
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op Onlineregistratie.nu uitsluitend gebruiken voor uw eigen inschrijving voor evenementen van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.


Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.


Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@onlineregistratie.nu. Dit privacybeleid is aangepast op 10-06-2011.