Hassiebassie-wandeltocht

Hassiebassie-wandeltocht

Datum: 31-12-2018

Locatie: Wjukken en rūnom Mantgum


Op âldjiersdei in goed gefoel:

rin  de Hassiebassie-kuiertocht foar in goed doel!

 

Alle opbringsten gean nei us skoalprojekt yn Kenia ( www.dochdyndream.nl).

 

Ynrin : 13.00 oere

Start  : 13.30 oere

Route : 2,5 km of 10 km. 

Ynlis   : € 5,00 foar de bern                                   € 10,00 foar alle oare rinners. (kontant te beteljen by de start)

 

Start- en einlokaasje:

Wjukken, Om’e Terp 21 Mantgum.

 

Underweis krije jo in pear hearlike Hassiebassies. En nei ôfrin is der in gesellige neisit yn de Wjukken ( Dit is foar eigen rekken; in diel fan de opbringst hjirfan giet ek wer nei stichting Doch Dyn Dream).

 

Leuk dat jim der by binne!

Oant 31 desimber.

 

Skelte en Wytske.

Inschrijven Hassiebassie-wandeltocht

Voornaam

Achternaam

*
Woonplaats
E-mail *
Aantal personen *
Opmerkingen
Ik loop/wij lopen 2,5 km
Ik loop/wij lopen 10 km
Ik ontvang graag nieuws van Stichting Doch Dyn Dream
* = verplicht veld